fc

"Zmena hýbe svetom"

Team Building Day

Každý človek má určitú zásobu energie, ktorú potrebuje pre zdravú existenciu, podávanie výkonu a túto energiu využíva aj vo vzťahoch okolo seba a na pracovisku. Nakoľko sme dennodenne vystavovaní fyzickej, mentálne a psychickej záťaži, stresu, časovej tiesni, rýchlosti, nedostatku pravidelnej a vyváženej stravy, problémom vo vzťahoch v práci a súkromí, nedostatku pohybu, je potrebné zaradiť do nášho života aj priestor pre regeneráciu, pohyb, zvýšenie povedomia o možnostiach výberu zdravších foriem stravovania, práce s preťaženým nervovým systémom a telom. V neposlednej rade sa potrebujeme naučiť kultivovať vzťahy medzi kolegami na pracovisku a tým prežívať krajšie chvíle počas práce a spolupracovať navzájom.

Akákoľvek absencia niečoho v našom živote vedie k prehlbujúcim sa zdravotným problémom. Nie je novinka, že naša spoločnosť eviduje zvýšenú chorobnosť u čoraz mladších ľudí a preto sa snažím učiť každého klienta motivovať v prevencií. Tieto problémy sa netýkajú len fyzickej stránky, ale v poslednej dobe môžeme cítiť absenciu práve v nedostatku energie, stupňujúcou sa nervozitou, úzkosťami, depresiami, zníženou citlivosťou na začínajúce signály ochorenia, problémami so spánkom, problémami vo vzťahoch nielen v práci, ale aj v súkromnom živote, zvýšeným a prudkým nárastom civilizačných, autoimunitných a psychických ochorení - čo má za následok častú práceneschopnosť.

Potreba tejto rovnováhy môže byť naplnená, ak sa otvoríme novým možnostiam skúmať miesta, kde je absencia niečoho pre nás dôležitého. Tento čas si môžete ako tím, firma, alebo organizácia dopriať a naučiť sa pre seba niečo nové.

"Tam kde je zdravý a spokojný jednotlivec, je aj zdravá a spokojná rodina, komunita a firma prosperujúca v každej dôležitej oblasti.

Ponúkam vám 4 balíčky celodenných aktivít pre Team Building deň - na čas "be away" od stereotypu, práce, rodiny, výkonu, platenia účtov, nedostatku času pre seba, zrýchlených presunov a nedostatku času na jedlo, pohyb, regeneráciu a relaxáciu.

1. Balíček - stravovanie a pohyb ako neoddeliteľná súčasť zdravia

Témy dňa:

 • stravovanie a jeho význam pre zdravie - kvalita a dostupnosť potravín, trávenie, vylučovanie, biorytmus stravovania, možnosti stravovania, podpora energie a sily prostredníctvom vyváženej stravy
 • Pohyb - život bez bolesti - pohybový aparát, nerovnováha v tele, bolesti chrbtice a kĺbov, chodidlo ako vstupná brána do sveta bez bolesti, význam sily a  flexibility v tele z rôznych aspektov života, chôdza, spánok, sedenie, následky nedostatku pohybu pre náš život, ochorenia ako výsledok života bez pohybu, prevencia
 • relaxácia - neoddeliteľná súčasť zdravia

2. Balíček - vzťahy ako základný pilier zdravia

Témy dňa:

 • vzťah k sebe samému - dôležitosť a nevyhnutnosť pri rozvíjaní vzťahov na akejkoľvek úrovni v živote, spoznávanie seba samého, prijatie, možnosti osobnostného rastu a kultivácia našej zmeny počas každého dňa, integrita človeka
 • Vzťahy - spolupráca, role vo vzťahoch, ego, rozvíjanie pochopenia, súcitu, empatie, citlivosti a pomoci si navzájom
 • spoločná relaxácia - podpora harmonických, plnohodnotných vzťahov a funkčných vzťahov v živote

3. Balíček - Stres ako najdôležitejší faktor zasahujúci do zdravia človeka a spoločnosti

 • Nervový systém - sympatikus a parasympatikus, vplyv nerovnováhy nervového systému na celkové zdravie človeka, rozpoznanie stresu a práca s ním, deaktivácia stresu z pohľadu jógy a eko-pschosomatiky, eliminácia stresu cez tréning všímavosti, rozvíjanie percepcie a citlivosti v tele, prevencia pred stresom
 • Fascinácia - preladenie preťaženého nervového systému cez eko-pschosomatiku a prinavrátenie energie, radosti a zdravia do nášho života.
 • relaxácia - efekt prírody v čase oddychu

4. Balíček - Strach ako (ne)prirodzená súčasť v živote človeka

 • strach - čo je strach, strach v živočíšnej ríši,sebavedomie, identita človeka v spoločnosti, fantázia, kreativita, osobné hranice a limity, vplyv strachu na náš nervový systém, strach a vzťahy okolo nás, kultivácia a práca so strachom optikou východných prístupov, jógy, techník bojových umení a pohybu
 • limity - práca s vlastnými limitmi, prekonávanie vlastných obmedzení, adrenalín ako pozitívny strasový faktor, identifikácia sa z rôznymi formami strachu
 • relaxácia - vnímanie uvoľnenia zóny strachu

 

Napriek vážnosti tém sa pre vás stane tento deň zábavný, uvoľnený a hravý, nakoľko sa budeme spoločne s témami hrať, budeme rozvíjať tímového ducha, rozvíjať v sebe tú zabudnutú zvedavosť detí a uvoľníme sa pri pohybových aktivitách, ktoré sú nielen zábavné, ale aj prospešné pre naše zdravie.

Prosím oblečte si pohodlné oblečenie (tepláky, kraťasy, legíny a tričká s prírodných materiálov, niečo teplé, možno na vrch nepremokavé, obuv vhodnú na pohyb a prírodu, zošit, dobrú náladu a tímového ducha. Všetko ostatné zabezpečím ja v cene celého dňa vás čakajú spoločné raňajky o 7:3O, obed od 12:00 do 13:OO, olovrant o 16:00, program, team buildingové tričká - farba podľa výberu, spoločná fotka a záverečné zdieľanie spoločných dojmov z celého dňa, prípadne dní

Cena Team Buildingu jednej témy - 1 deň pre jednu osobu - 100€

V prípade absolvovania viacerých dní  - 1 deň pre jednu osobu - 70€

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípade úpravu rozsahu tém a aktivít  v balíčkoch, som otvorená akýmkoľvek nápadom, ktoré máte. Kontaktujte ma prosím telefonicky a dohodneme si spolu osobné stretnutie, aby som sa dozvedela niečo viac o vašej firme a nastavila program čo najefektívnejšie, pre skvalitnenie ovzdušia na pracovisku a medzi kolegami a podporila tak prácu, ktorá vás spojila.

Na všetkých sa teším :-)

Ro

 

 

 


 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“