fffffff

"Prebuď, buď si vedomý, váž si to".

Mindfulness joga/kurz 10 týždňov - 21.9.2021

Mindfulness - všímavý stav mysle

Niektorí psychológovia tvrdia, že šťastie predstavuje naša konkrétna osobná skúsenosť s prítomným okamihom. V týchto chvíľach a pri takomto prežívaní nemáme žiadne predsudky, svet v nás a okolo nás sa odohráva práve teraz, v prítomnom okamihu. Máme možnosť učiť sa spomaleniu a otvoreniu pozornosti. Základom je nehodnotenie, neposudzovanie a neočakávanie. 


Všímavý stav mysle dostáva človeka do prítomnosti, udržiava vedomie v prebiehajúcom momente, v súlade s našimi myšlienkami, telesnými a vnútornými pocitmi. Byť všímavý znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu sa na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. 

Tréning mindfulness uvoľňuje stres, pomáha pri sústredení, zvyšuje kreativitu a fantáziu, zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit a prosociálnosť, mení náš mozog, posilňuje vzťahy. Všímavosť je pomenovaním toho, ako fungujeme a presunutím vnímania týchto procesov z podvedomia do vedomia. Ak vedome poznáme, ako fungujeme a čím vyššiu schopnosť vnímavosti máme, tým môžeme byť efektívnejší a rýchlejší pri zvládaní psychických procesov v nás a ušetriť tak veľa energie a vyhnúť sa negatívnym zážitkom. Všímavosť sa dá trénovať a jej zvýšením sa zlepší aj naša emocionálna vyrovnanosť a sebavedomie. Tento tréning nás naučí vlastnému autentickému prežívaniu samých seba v našej každodennej realite. Začneme vnímať skutočnú neskreslenú realitu a skôr si budeme vedieť utvoriť vlastný názor. 

"Bytie je telesný zážitok."

Kurz je vhodný pre každého pre skvalitnenie osobného, ale aj profesného života, pre zlepšenie fyzického a duševného zdravia a intenzívnejšieho vnímania seba samého počas dňa.

Viac sa o Mindfulness joge dočítate v časti Pre vaše zdravie/Jóga -brána pre každého/Mindfulness jóga

Začiatok kurzu: 21.92021, 18:45-19:45

Počet miest: 5

Cena kurzu: 70 e

Dĺžka kurzu: 10 hodín

V prípade záujmu vás prosím o zaslanie zálohy vo výške 30e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005 a so poznámky uveďte Vaše meno.

Na všetkých sa veľmi teším

Ro :-)

Miesto budete mať rezervované po úhrade zálohy vo výške 30 e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005 - do poznámky uveďte svoje meno

na všetkých sa teším :-)

Ro

 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“