teloo

"Telo je zahrnuté vždy do toho, čo sa práve deje".

Anatómia tela a emócií - zážitkový workshop 7.5.2021

Pre mnohých môže byť anatómia neživá, týkajúca sa objektu alebo mechanických udalostí, prípadne štúdia hmoty a tiel. Ľudská anatómia je dynamický, kinetický a emocionálny proces. Anatómia dáva identitu, je to špecificky rozpoznateľný tvar a spôsob fungovania založený na tomto tvare. Štúdium ľudského tvaru odhaľuje jeho genetickú a emocionálnu históriu. Tvar odráža povahu individuálnych úloh a ich vplyv na ľudský organizmus. Anatómia je kinetickou morfológiou, tvarom procesov ľudského života v priebehu času. Je to vzorec cítenia a stav tkanív. Vzorec cítenia a stav tkanív vyjadrujú, akým spôsobom prežívame sami seba ako individualitu schopnú extenzie a kontrakcie, vzrušenia a uspokojenia. Vnímanie seba samého je produktom bunkového metabolizmu a tkanivového napätia zapísaného v mozgu. Tento zápis vyjadruje spôsob nášho fungovania. Tvar tkanív tak hrá významnú úlohu v determinácií vlastného vnímania a cítenia.

Ľudské telo má svoj stavebný plán. 

Srdečne vás pozývam na celodenný zážitkovo-pohybový workshop, kde sa fyzicky stretneme sami so sebou. Otvoríme priestor skúmaniu našich jednotlivých vrstiev v tele.

Program workshopu:

  • voda a tekutosť v tele
  • emócie a pocity v jednotlivých vrstvách
  • mozog a nervový systém
  • ohraničenie štruktúr tela
  • somatický tvar a prejav správania

Časový harmonogram workshopu: 9:00 - 11:30 - teória k jednotlivým okruhom tém

                                                        11:45 - 12:45 - obedná prestávka

                                                        13:00 - 15:30 - praktické cvičenia a techniky k témam

                                                        15:30 - 16:00 - spoločné zdieľanie zážitkov a ukončenie

Cena workshopu: 

V prípade dohodnutého individuálneho termínu je cena 200 €.

V prípade organizovaného termínu pre skupinu v prostredí príjemnom pre vás, max. 10 ľudí je cena pre jednotlivca 50 € a minimálny počet účastníkov je 4.

Termín workshopu si môžeme dohodnúť telefonicky alebo mailom na rovena.sebanova@gmail.com

 

 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“