lotos

"Osud je príležitosť v našich rukách".

7-dňový psychosomatický výcvik

Tradičný a najúčinnejší spôsob učenia sa tajomstvám spokojného života, filozofií Jogy, škole života a odkazu tradičných bojových umení na východe bolo a aj do dnešnej doby je individuálna práca na úrovni učiteľ-žiak. Učiteľ počas spoločného času učí svojho žiaka všetko, čo sa sám naučil od svojich učiteľov a posúva historicky ďalej. Učenie prebieha v dome učiteľa, aby žiak spoznal a zažil život svojho učiteľa. Táto pozvánka a zdieľanie súkromia učiteľa je úprimným znakom čistého zámeru a ochoty sprevádzať žiaka na ceste života bez ďalšieho utrpenia. 

Sama som prešla náročným výcvikom počas svojej cesty a rada všetky svoje doposiaľ nadobudnuté životné skúsenosti posuniem ďalej, pretože si každý človek zaslúži žiť tak, aby bol pánom svojho života, cítil naplnenie na svojej ceste, radosť a slobodu, ktorá je na duchovnej ceste jedným zo základných piliérov. 

Výcvik je intenzívny, hlboký, miestami náročný, zameraný na to, čo žiak potrebuje s rešpektovaním jeho jedinečnej osobnosti a identity. Je vedený s jasným zámerom pre čo najefektívnejšie, najrýchlejšie a najviac využiteľné integrovanie všetkého naučeného do bežného života. Úspech tohto výcviku je priamo závislý od pripravenosti žiaka, jeho fyzickej a mentálnej úrovne, ochoty prijímať nové skúsenosti, úlohy a techniky. 

Celá práca sa opiera o prastarú múdrosť východných filozofií, tradície našich predkov, ale aj odborné znalosti z oblasti eko-psychosomatiky, neurológie, psychológie, psychoterapie, epigenetiky a iných vedných odborov zameraných na zdravie.

Vo výcviku sa dotkneme hlavne tém:

 • stravovanie - výživa tkanív, orgánov a proces trávenia
 • pohyb - vrstvy a úrovne pohybu, odhaľovanie energetických a štrukturálnych blokov, zamrznutí, rozvoj percepcie a senzomotoriky, psychológia pohybu
 • práca so strachom, integritou
 • Play-Fight  prax - komunikácia, hranice vo vzťahov, vzťahová dynamika
 • identita a jej miesto v živote človeka
 • živočíšna ríša a evolúcia
 • meditácia a techniky zamerané na zvládanie negatívnych emócií, práca s náročnými životnými situáciami
 • budovanie sebavedomia, sebahodnoty, sebalásky a prijatia
 • vplyv životného prostredia na život a zdravie
 • rozvíjanie fantázie, kreativity, pocitovej a emočnej stránky človeka
 • ďalšie témy, ktoré vzniknú na základe situácií

V prípade záujmu ma, prosím, kontaktuj telefonicky a dohodneme si stretnutie, na základe ktorého si spravím obraz o ďalšom smerovaní našej práce. Výcvik je možné ukončiť zo strany učiteľa s nárokom vrátenia alikvotnej čiastky podľa času ukončenia. V prípade ukončenia výcviku zo strany žiaka, tento nárok nevzniká.

Cena výcviku: 1500 €

V cene týždňového pobytu je zahrnuté ubytovanie, strava, náklady na prepravu a lektorné.

Ak ťa volá po zmene a si otvorený učeniu sa, tak sa budem veľmi tešiť na spoločne strávený čas.

 

 

 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“