ffff

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa".

Udalosti

 

"Praktikuj tak, aby sa tvoje telo stalo okom."

Žijeme vo veľkom chaose, mnoho krát sa nedokážeme zorientovať v mediálnom a informačnom pretlaku a zároveň strácame vlastnú silu, zdravie, integritu a zmysel.

Pozývam vás na cestu, ktorá je cestou individuality, integrity, radosti, zdravia a cítenia. Celé vzdelávanie je zamerané na zdravie a znovunadobudnutie životnej energie. Citlivo s ohľadom na pripravenosť a otvorenosť každého účastníka praktizujeme stelesnenie si seba samého bez hodnotenia a posudzovania. Každý sa nachádzame na inej úrovni vedomia a toto v praxi rešpektujeme a rozvíjame vždy len to, čo je v danom okamihu možné. Cieľom spoločnej práce je cesta - pre každého je iná a každý máme o kvalite života určitú predstavu. Môžete si ju naplniť a stať sa pánmi svojho života vo všetkých oblastiach.

Ak si uvedomíme svoj zámer, staneme sa prístupnejší, otvorenejší a ochotnejší prijímať do nášho života niečo nové. Pokiaľ niečo nefungovalo doteraz, ponorme sa do objavovania niečoho nového. Staňme sa opäť tými zvedavými, nebojácnymi a úprimnými deťmi, ktoré prekonávajú strach, učia sa, sú zvedavé, fascinované a idú cestou života s otvorenou náručou a dôverou.

Sme individuality a ak sme pripravení, tak si dokážeme vybrať pre seba to pravé učenie. Niekedy sa môžeme učiť prostredníctvom nášho tela, inokedy napojením sa na prírodu a jej múdrosť, v iný čas potrebujeme výzvy a skúšky pre získanie potrebnej sily a občas nám stačí zastaviť a len vnímať prítomnú chvíľu. Práve preto si môžete vybrať pre seba to, čo je v daný moment pre vás potrebné a ukáže vám nový pohľad, prípadne smer.

 

ll

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".