strom

"Spomínaj na minulosť, ale len pokiaľ na nej chceš stavať".

Pre zdravie

Otvorme srdce, a nájdime skutočnú odvahu na to, aby sme sa priblížili k ostatným ľuďom. Znamená to byť zraniteľným a súčasne silným. Neagresívnosť a pokojné spočinutie prináša veľkú silu. Prijmime preto pozvanie a nahliadnime úprimne do svojho vnútra, aby sme mohli byť nebojácnymi a jemnými ľuďmi.

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“