MIB 3852

"Život začína nádychom".

Bankovanie

Bankovanie je liečebná metóda, ktorá je známa viac ako 5000 rokov a je opatrovaná v ľudovom liečiteľstve celými generáciami liečiteľov.

Žijeme v dobe, keď počet choroboplodných zárodkov rezistentných voči silným antibiotikám narastá hrozivou mierou. Podľa mienky mnohých expertov je príčinou tohto javu nadmerné nasadzovanie týchto prostriedkov, pretože chemické preparáty musia byť neustále nahrádzané novými a silnejšími liekmi.

Bankovanie oproti tomu poskytuje veľkú výhodu: metóda je jednoduchá a bezpečná pri aplikácií a funguje aj bez liekov. Pomocou baniek je možné odstrániť funkčné poruchy, zmierňovať bolesti, liečiť ochorenia ako:

  • ochorenia z nachladnutia,
  • reumatické problémy
  • a pri bolestivom napätí chrbtového svalstva.

Miesta prikladania baniek sa medzitým dočkali svojho vedeckého odôvodnenia nedávno zistenými súvislosťami medzi pokožkou a vnútornými orgánmi prostredníctvom kultiviscerálnych alebo viscerokutánnych reflexných dráh. Nejde teda len o jednotlivý orgán, ale vždy o celého človeka.


Účinky bankovania

Cieľom bankovania je posilniť samoliečebné sily a procesy organizmu. Povzbudzuje a podporuje možnosti, ktorými je telo vybavené k obrane proti ochoreniam. Hlavným účinkom bankovania je preladenie a tiež regulácia narušených telesných funkcií, odbúravanie bolesti a kŕčov, podpora prekrvenia. Bankovanie má tiež protizápalové účinky.

Pri regulácii telesných funkcií sú vyraďované blokády, ktoré sú poväčšine ohniskami (gelózami) alebo nadmerne užívanými chemickými medikamentami. V dôsledku vyradenia regulačnej blokády sa pri bankovaní nezriedka prejavia dodatočné problémy, ktoré poukazujú na skutočné sídlo ochorenia.

Cieľom prekrvujúcich účinkov bankovania je rozšírenie ciev. Zvýšeným prekrvením v miestach priložených baniek je povzbudený proces látkovej výmeny, a tak môže dochádzať k zrýchlenému vylúčeniu odbúravaných látok, ktoré inak zapríčiňujú bolesti a kŕče.

Najčastejšie môžeme pozorovať účinky bankovania pri:

  • Akútnych a subakútnych bronchitídach
  • Migrénach
  • Angínach
  • Zápale stredného ucha
  • Zamrznutom ramene
  • Pri svalovom napätí a výskyte trigger pointov

Na terapiu bankovaním dobre reagujú aj ochorenia tráviaceho traktu, obličiek, alebo močových ciest. Chronické ochorenia, ktoré sa prejavujú v rôznych formách a napádajú rôzne oblasti, sú síce obtiažnym, za to však vďačným objektom terapie bankovaním.

Touto terapiou je možné tiež priaznivo ovplyvniť úporné bolesti v oblasti chrbtice, pri neuralgiách, chronickom kĺbovom reumatizme, či bolestiach hlavy zapríčinenými prepätím svalov.

Ak je bankovanie použité na príslušných miestach, tak uvoľňuje svaly, cievy sa rozširujú a povzbudzuje sa prekrvenie. Ľudia trpiaci nespavosťou dokázali po terapii opäť dobre spať alebo prinajmenšom lepšie spať.

Veľkým benefitom bankovania je skutočnosť, že môže byť kombinované s ďalšími terapiami a že pacient nemusí pri ošetrení dodržiavať pokoj na lôžku a nemusí sa inak šetriť. Pacienti vnímajú úspech spravidla už po prvom ošetrení. Výrazné zlepšenie prichádza po približne šiestich terapiách.

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“