jjgj

"Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu".

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“