slovinsko o

"Čakaj, pozoruj a rob".

Mindfulness joga

Mindfulness - všímavý stav mysle

Niektorí psychológovia tvrdia, že šťastie predstavuje naša konkrétna osobná skúsenosť v prítomnom okamihu. V týchto chvíľach a pri takomto prežívaní nemáme žiadne predsudky, svet v nás a okolo sa odohráva práve teraz v prítomnom okamihu. Máme možnosť učiť sa spomaleniu a otvoreniu pozornosti. Základom je nehodnotenie, neposudzovanie a neočakávanie.


Všímavý stav mysle dostáva človeka do prítomnosti, udržiava vedomie v prebiehajúcom momente, v súlade s našimi myšlienkami, telesnými a vnútornými pocitmi. Byť všímavý znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou v prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam.

Tréning mindfulness uvoľňuje stres, pomáha pri sústredení, zvyšuje kreativitu a fantáziu, zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit a prosociálnosť, mení náš mozog, posilňuje vzťahy.

Všímavosť je pomenovaním toho, ako fungujeme a presunutím vnímania týchto procesov z podvedomia do vedomia. Ak vedome poznáme, ako fungujeme, a čím vyššiu schopnosť vnímavosti máme, tým môžeme byť efektívnejší a rýchlejší pri zvládaní psychických procesov v nás, a ušetriť tak veľa energie a vyhnúť sa negatívnym zážitkom. Všímavosť sa dá trénovať a jej zvýšením sa zlepší aj naša emocionálna vyrovnanosť a sebavedomie. Tento tréning nás naučí vlastnému autentickému prežívaniu samých seba vo svojej každodennej realite. Začneme vnímať skutočnú neskreslenú realitu a skôr si budeme vedieť utvoriť vlastný názor.

"Bytie je telesný zážitok."

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“