tycinka

"Čakaj, pozoruj a rob".

Joga nielen z pohľadu fyzioterapie

Pri prvom kontakte s jogou mi dávalo zmysel dozvedieť sa niečo zmysluplné o svojom tele, niečo viac ako používanie naučených jogových asán - nie z odborného hľadiska, ale skôr zo zvedavosti. Ak pochopíme, ako naše telo reaguje, ako funguje, ako sa stáva čoraz viac pohybom, prečo nás bolí chrbtica a trápia iné pohybové obmedzenia, ako môžeme pomocou cvičenia jogy byť sami sebe lekármi, tak sa stane náš život radostnejší a nadobudneme opäť ten príjemný radostný stav z nášho tela bez bolesti.


Čomu sa venujeme na kurze Joga nielen z pohľadu fyzioterapie?

  • svalovej dysbalancii a jej následkom pre pohybový systém
  • prinavráteniu svalovej rovnováhy 
  • správnemu držaniu tela 
  • uvedomeniu si chodidla a jeho významu
  • hypermobilite v kontexte jogy a pohybu
  • jogovým asánam a ich účinku na náš pohybový aparát a uvedenie všetkých procesov  tele do homeostázy - rovnováhy
  • rozvíjaniu statiky a dynamiky v pohybe 
  • práci s dychom ako najdôležitejším aspektom v bežnom živote
  • relaxácii a jej významu pre náš nervový systém - vnútorné vyladenie

Počas kurzu nás to vždy niekam spontánne a zo zvedavosti potiahne a veľmi sa teším vášmu úprimnému záujmu o skúmanie a objavovanie jogy nielen na fyzickej úrovni.

Ako povedal Mahatma Gandhi: "Sila nepochádza z fyzickej kapacity, ale z nezlomnej vôle," tak joga našu nezlomnú vôľu vyskúša. 

Ak si aj vy myslíte, že telo je jediné miesto, kde musíte žiť, tak sa poďte (nielen) o to svoje telo postarať. Príjemný pocit v tele úzko súvisí aj s príjemným prežívaním v našom vnútri.

Rada vás uvidím na spoločných hodinách.


Ponúkam ucelené uzatvorené kurzy v rozsahu 10-12 hodín s možnosťou prehlbovať jogovú prax aj ďalej a napredovať na fyzickej, ale aj mentálnej a duchovnej úrovni. Kurzy v skupine alebo individuálne vediem v priestore, v ktorom sa cítite príjemne. 

Ak preferujete prácu na úrovni učiteľ - žiak, ako bolo historicky tradované a zvykom na východe, môžeme spoločne vytvoriť zámer a napredovať podľa vašich požiadaviek.

Teším sa na vás.

Ro :-)

 

 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“