tycinkaa

"Neučíme sa jógu, jóga učí nás".

Joga - brána pre každého

Termín joga označuje rovnako cieľ aj prostriedky. V zmysle cieľa znamená slovo joga integráciu na najvyššej úrovni. Telo a myseľ sa chápe ako jednota. 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“