aaa

"Skutočnú zraniteľnosť objavíte, keď sa stanete zraniteľnými".

SM systém (SPS)

Nesprávne a dlhodobé sedenie je programom, ktorý vedie k neskorším problémom pohybového aparátu a trpia ním už aj deti školského veku.

Zlé návyky, získané pri nesprávnom sedení v škole a doma pri pc, sa prenášajú do dospelosti. Telo a najmä chrbtica začne jednostrannému zaťaženiu podliehať. Hlavnou príčinou bolestí chrbtice je zvýšené napätie paravertebrálnych svalov v pohybe. Napäté svaly vyvolávajú mechanický tlak na štruktúry chrbtice a nervové štruktúry. Aj samotné kľudové svalové napätie je zdrojom bolesti.

Biomechanické, neurofyziologické, biochemické a nutričné princípy ovplyvňujú vyššie napätie paravertebrálnych svalov.


MUDr. Richard Smíšek je autorom originálnej metódy SM Systém (SPS - stabilizácia chrbtice špirálovými svalovými reťazcami) pre regeneráciu, prevenciu, liečbu a kondičný tréning.


Cieľom regeneračného a preventívneho programu je umožniť regeneráciu tým častiam pohybového aparátu, ktoré sú preťažované sedavým zamestnaním, jednostrannou prácou a športom. Ide prevažne o svalovú rovnováhu, vyrovnané držanie tela, koordináciu pohybu, špirálovú stabilizáciu pohybu, čo je hlavným predpokladom regenerácie pohybového aparátu.

Cieľom kondičného cvičenia športovcov je umožniť regeneráciu tých častí pohybového aparátu, ktoré sú preťažované jednostranným športom. Optimálnou stabilizáciou a koordináciou pohybu je možné podstatne zlepšiť športový výkon bez zvýšenia tréningových dávok. Touto cestou sa zlepší nielen športový výkon, ale zároveň sa zníži opotrebenie tkanív a počet úrazov.

Následný pohybový program po rehabilitačnej liečbe zlepší zdravotný stav, zhojenie traumatických zmien a postupné posilnenie svalov. Najčastejším zdravotným problémom je výrez bedrovej platničky charakterizovaný bolesťou vynúteným držaním tela, znížením citlivosti a pohyblivosti.


Hlavnou príčinou výrezu platničky je zlyhanie brušných svalov v zmysle zapojenia sa do špirálovej stabilizácie. Tak je pohyb stabilizovaný vertikálne (náhradná nevhodná stabilizácia) a je porušená výživa platničky a možnosť jej regenerácie a liečby.


SM Systém (SPS) je vhodnou metódou pri diagnózach:

  • Skolióza: neuromuskulárna, kongenitálna
  • Hernia disku
  • Nešpecifické bolesti chrbtice, instabilita chrbtice
  • Diastáza
  • Pooperačné stavy chrbtice
  • Hyperkyfóza a hyperlordóza
  • Spondylolýza, spondylolistéza, ankylozujúca spondylitída
  • Ochorenie krčnej, lumbálnej a inej medzistavcovej platničky
  • Cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm
cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“